Reklama
 
Blog | Kateřina Sidonová

omluva

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 23. 9. 2009 byla žaloba proti mně zcela zamítnuta, ale rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 1. 2011 mi uložil uveřejnit omluvu tohoto znění:

Já, Kateřina Sidonová, se omlouvám panu Danielovi, členu hudební skupiny Tichá dohoda, za nepravdivá tvrzení uveřejněná v rámci blogu http://sidonova.blog.respekt.cz dne 11.5. 2008 a následně v čísle 21 týdeníku Respekt pod názvem „Třikrát a dost. Mně to stačí“, že v době, kdy jsem chodila na gympl, Dan, který měl úspěšnou kapelu Tichá dohoda, sdělil k původu zlatého prstenu s obrovským kamenem, který měl na prstě, že je po Žiďákách, kteří si za války u nich nechali svoje věci a už se nevrátili, protože vyfičeli komínem.

Reklama